Burda axtar

Havalandırma

 

Hava havalandırma, təmiz havanın daimi axını təmin edir və bu otaqda lazımlı hava təmizliyi, istilik və rütubətin qorunması üçün əhəmiyyətlidir. HVAC sisteminni qurulması üzrə kompleks layihələr üçün, Azfrost.az bizim ixtisaslı mütəxəssislərimiz tərəfindən quraşdırılacaq və proqramlaşdırılacaq aparıcı istehsalçıların yüksək keyfiyyətli havalandırma avadanlıqlarını təklif edir.

HVAC layihəsi zamanı havalandırma sistemləri üçün bizim aşağıdakı əsas tələblərimiz var:

• normal həyat və insanların işi üçün lazım olan təmiz hava təchizatı;
• müxtəlif çirkləndiricilərdən və zəhərli çirklərdən filtrasiya vasitəsilə hava təmizliyinin saxlanması;
• struktur elementlərdən nəmin çıxarılması;
• lazımi hava temperaturu və rütubətin saxlanılması;
• otaqlarda səs izolyasiyasının təmin edilməsi;
• təzə və geri çəkilən havanın istilik bərpası nəticəsində elektrik enerjisinə qənaət edilməsi.