Burda axtar

Soyutma

Soyuducu müxtəlif növ məhsulların saxlanması, soyudulması, dondurulması və cərəyan dondurulması üçün istifadə olunan müxtəlif soyuducu avadanlıqların çatdırılması, quraşdırılması və istismara verilməsi, proqramlaşdırılması və saxlanılması daxil olmaqla, soyuducu sistemlərin hazır formada təhvil verilməsi və avtomatlaşdırılması layihələrini hazırlayır. Quraşdırılan soyuducu qurğulardakı temperatur nisbəti müəyyən edilmiş parametrlərdən asılı olaraq +15 - -40°C arasında dəyişir. 

Soyutma qurğusu üçün avtomatik idarəetmə sistemi adətən dövretdirici nasos, kompressor, kondensator, qəbuledici, istilik dəyişdiriciləri, buxarlandırıcı, temperatur və təhlükəsizlik sensorlarını, mühərrikləri, maqnit starterlərini və xəbərdarlıq elementlərini ehtiva edir.
Soyutma qurğularının avtomatlaşdırılması aşağıdakı hallara imkan verir:

• sistemin fəaliyyəti barədə məlumat toplanması və arxivləşdirilməsi;
• müəyyən temperaturun saxlanması;
• nəzarət sisteminin icrası;
• enerji resurslarına əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilməsi;
• kabel və avadanlıq xərclərinin azaldılması;
• qurğunun təhlükəsizliyini aşağıdakı səbəblərdən artırmaq olar;
• monitorinq sisteminin qurulması və fövqəladə halların qarşısının alınması;
• insan səhvlərinin aradan qaldırılması;
• 12V etibarlı bir gərginlikdən istifadə etməklə elektrik cərəyanı riskini azaldır.
Müxtəlif soyuducu (amonyak, propan, frion və s.) növlərindən istifadə edərək fəaliyyət gösətrən soyuducu sistemlərinin avtomatlaşdırılması zamanı mütəxəssislərimiz soyuducu sızmalarının və ya sistemin digər nasazlıqlarını vaxtında bildirməyi və partlayıcı və zərərli istehsal mühitlərində kritik olan fövqəladə halların qarşısını almaq üçün biz etibarlı qoruyucu və siqnalizasiya sistemini tətbiq edir.